Ofte stilte spørsmål

Hva er Emla?

Emla er et lokalbedøvende middel som kan brukes etter avtale med lege eller helsesøster for å gjøre huden nummen før sprøytestikk (for eksempel vaksinering) eller blodprøve eller ved mindre hudoperasjoner. Emla plaster og krem kan kjøpes reseptfritt på ditt nærmeste apotek. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Hva gjør et lokalbedøvende middel?

Når Emla påføres huden, blir hudoverflaten nummen i en kort tidsperiode. Emla påføres huden før enkle medisinske prosedyrer for å hindre at du kjenner smerte i huden.

Du vil imidlertid fremdeles føle trykk og berøring. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Hva inneholder Emla?

Emla inneholder to virkestoff som kalles lidokain og prilokain. De tilhører en gruppe legemidler som kalles lokalanestetika. Øvrige innholdsstoffer er:

Krem: karbomerer, makrogolglyserolhydroksystearat, natriumhydroksid, renset vann. Uten konserveringsmiddel.

Plaster: karbomerer, makrogolglyserolhydroksystearat, natriumhydroksid, cellulose laminat surlyn 1652, skumtape og renset vann.

Emla inneholder makrogolglyserolhydroksystearat kan som kan gi hudreaksjoner. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Kan Emla gi noen bivirkninger?

Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.

Kontakt lege eller apotek dersom bivirkningene blir plagsomme eller ikke ser ut til å gå over. En lett reaksjon (blek eller rød hud, svak hevelse, innledende brennende fornemmelse eller kløe) kan forekomme på området der Emla er brukt. Dette er normale reaksjoner på kremen/plasteret og anestesimidlene og vil forsvinne ganske raskt uten at det er nødvendig å gjøre noe.

Vanlige bivirkninger: forbigående lokale hudreaksjoner (blekhet, rødhet, opphovning) på det behandlede området.

Mindre vanlige bivirkninger: I begynnelsen en svak brennende fornemmelse, kløe eller varmefølelse på det behandlede området.

Sjeldne bivirknger: Allergiske reaksjoner, som i sjeldne tilfeller kan utvikles til anafylaktisk sjokk (hudutslett, opphovning, feber, pustevansker og besvimelse), methemoglobinemi, (blodforstyrrelse), blødning i form av små punkter på det behandlede området (spesielt hos barn med eksem eller etter lengre applikasjonstid), øyeirritasjon dersom Emla ved et uhell har kommet i kontakt med øynene under hudbehandling.

Emla inneholder makrogolglyserolhydroksystearat som kan forårsake hudreaksjoner.

Les alltid pakningsvedlegget før bruk .

Dersom du opplever noen plagsomme eller uvanlig effekter mens du bruker Emla, skal du fjerne kremen/plasteret og rådføre deg med lege eller apotek så snart som mulig.

Kan Emla forårsake lokale hudreaksjoner?

Bør jeg være urolig om det oppstår? En lett reaksjon (blek eller rød hud, svak hevelse, innledende brennende fornemmelse eller kløe) kan forekomme på området der Emla er brukt. Dette er normale reaksjoner på kremen/plasteret og anestesimidlene og vil forsvinne ganske raskt uten at det er nødvendig å gjøre noe.

Emla inneholder makrogolglyserolhydroksystearat som kan forårsake hudreaksjoner. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Dersom du opplever noen plagsomme eller uvanlig effekter mens du bruker Emla, skal du fjerne kremen/plasteret og rådføre deg med lege eller apotek så snart som mulig.

Hvem kan bruke Emla?

Emla er godkjent for bruk hos voksne og barn i alle aldre. Må ikke brukes på spedbarn som er født for tidlig . Bruk alltid Emla som beskrevet i pakningsvedlegget og les dette nøye før bruk.

Rådfør deg med lege eller helsesøster før du bruker Emla

  • dersom du eller barnet som skal behandles har en sjelden arvelig sykdom som påvirker blodet og som kalles glukose-6-fosfat-dehydrogenase-mangel.
  • dersom du eller barnet som skal behandles har en sykdom som kalles methemoglobinemi
  • dersom du eller barnet som skal behandles har et hudutslett, kutt, skrubbsår eller andre åpne sår i det området som skal behandles
  • dersom du eller barnet som skal behandles har et kløende hudutslett som kalles atopisk dermatitt. Det kan være tilstrekkelig med noe kortere virketid. Virketid på mer enn 30 minutter kan føre til lokale hudreaksjoner.
  • dersom du bruker legemidler mot hjerterytmeforstyrrelser, såkalte klasse III antiarytmika, som amiodaron. Legen din vil i slike tilfeller overvåke hjertefunksjonen din.

Bruk ikke Emla dersom du er allergisk overfor lidokain eller prilokain, andre lignende lokalbedøvende legemidler eller overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.

Kan jeg bruke Emla på spedbarnet mitt?

Emla er godkjent til bruk i alle aldre, fra nyfødte til voksne. Vær imidlertid oppmerksom på at Emla ikke bør brukes hos spedbarn som er født for tidlig.

Dersom barnet ditt er yngre enn 12 måneder skal imidlertid Emla bare sitte på i 1 time. Hos barn under 3 måneder er det særlig viktig at Emla fjernes etter 60 minutter.
Hos spedbarn yngre enn 3 måneder er det vanlig å observere en forbigående ikke klinisk relevant endring i blodet som kalles methemoglobinemi i opptil 12 timer etter at EMLA er påført. EMLA bør ikke brukes hos barn under 12 måneder som samtidig blir behandlet med andre legemidler som også kan forårsake methemoglobinemi, f.eks. sulfonamider (brukes mot infeksjoner) eller legemidler som brukes til å behandle epilepsi.

Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Hvordan doseres Emla krem?

Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Voksne og barn over 12 år:

For et hudområde på 10 cm² (f.eks. 2×5 cm) bruker du ½ tube (2 gram). Bruk tilsvarende mindre krem for et mindre hudområde og tilsvarende mer for et større hudområde.

Påfør kremen 1-5 timer før du trenger bedøvelse.

Dekk deretter hudområdet med et lufttett plaster (det finnes dekkplaster i pakningen, men du kan også bruke et stykke plastfolie). Plasteret tas av rett før prosedyren starter.

Barn under 12 år:
Mengden krem som brukes, og hvor lenge den skal virke avhenger av barnets alder. Legen din, sykepleier eller apotek vil fortelle deg hvor mye du skal bruke og når den skal påføres.

 

Barn 0-2 måneder Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse. Ikke bruk mer enn ¼ tube (1 gram) og påfør ikke kremen på et større hudområdet enn 10 cm² (f.eks. 2×5 cm) og ikke oftere enn 1 gang daglig.
Barn 3-11 måneder Påfør kremen 1 time før barnet trenger bedøvelse. Ikke bruk mer enn ½ tube (2 gram) og påfør ikke kremen på et større hudområde en 20 cm² (f.eks. 4×5 cm). Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.
Barn 1-5 år Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse. Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.
Barn 6-11 år Påfør kremen 1-5 timer før barnet trenger bedøvelse. Bruk ikke kremen oftere enn hver 12. time.
Barn med hudlidelsen «atopisk dermatitt» Påfør kremen 30 minutter før barnet trenger bedøvelse.
Hvordan doseres Emla plaster?

Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Bruk på huden før små prosedyrer (som sprøytestikk eller mindre hudoperasjoner):

  • Vanlig dose for voksne og ungdom over 12 år, er ett eller flere plastre.
  • Voksne og ungdom over 12 år skal la plasteret sitte på i minst 1 time før prosedyren. Det skal imidlertid ikke påføres mer enn 5 timer før.
  • For barn avhenger antall plaster av Emla som brukes og hvor lenge de(t) skal virke, av barnets alder. Legen din, sykepleier eller apotek vil fortelle deg hvor mye du skal bruke og når de(t) skal påføres.

Barn:
Bruk på huden før små prosedyrer (som sprøytestikk eller mindre hudoperasjoner): Påføringstid: ca. 1 time.

Nyfødte og spedbarn 0-2 måneder: Ett plaster påføres det valgte hudområdet. Påføringstid: 1 time, ikke mer. Det skal ikke påføres mer enn ett Emla plaster i løpet av 24 timer. Størrelsen på plasteret gjør det mindre egnet til bruk på visse deler av kroppen på nyfødte og spedbarn.

Spedbarn 3‑11 måneder: Opptil 2 plastre påføres valgte hudområder. Påføringstid: ca. 1 time før.

Barn 1‑5 år: Opptil 10 plastre påføres valgte hudområder. Påføringstid: ca. 1 time før, maksimalt 5 timer.

Barn 6‑11 år: Opptil 20 plastre påføres valgte hudområder. Påføringstid: ca. 1 time før, maksimalt 5 timer.

For spedbarn og barn over 3 måneder, kan det gis maksimalt 2 doser (som beskrevet ovenfor) med et intervall på 12 timer, i løpet av et døgn.

Emla plaster kan brukes på barn med en hudtilstand som kalles atopisk dermatitt, men virketiden er da 30 minutter, ikke mer.

Fjern kroppshår fra påføringsstedet, om nødvendig. Plasteret må ikke deles eller klippes i mindre biter.

Hvordan måler jeg opp 1 g Emla krem?

Dersom dosen må være svært nøyaktig for å unngå overdosering (dvs. ved doser opp mot det maksimale til nyfødte, eller dersom det er nødvendig med 2 appliseringer i løpet av 1 døgn), kan man bruke en sprøyte hvor 1 ml = 1 g. Det er viktig å være klar over at mengden Emla krem som skal benyttes vil variere avhengig av alder, prosedyre og størrelse på hudområdet.

Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Hvordan måler jeg opp 2 g Emla krem?

2 gram Emla er omtrent som halvparten av en 5-grams kremtube. Det er viktig å være klar over at mengden Emla krem som skal benyttes vil variere avhengig av alder, prosedyre og størrelse på hudområdet.

Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Kan jeg bruke Emla på barnet mitt om det har atopisk eksem?

Emla kan brukes på barn og ungdom med atopisk dermatitt (atopisk eksem), men virketiden bør reduseres til maks. 30 minutter.

Kan jeg bruke Emla på mer enn ett sted på barnets hud?

Ja, du kan benytte Emla på mer enn ett sted på huden, men mengden må ikke overskride den mengden som er oppgitt for barnets alder i pakningsvedlegget. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Kan jeg bruke Emla om jeg er gravid?

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Sporadisk bruk av Emla under graviditet har sannsynligvis ingen negative effekter på fosteret. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Kan jeg bruke Emla når jeg ammer?

Virkestoffene i Emla (lidokain og prilokain) utskilles i morsmelk. Mengden er imidlertid så liten at det vanligvis ikke utgjør noen risiko for barnet. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Behøver jeg resept på Emla?

Emla er reseptfritt og kan kjøpes på ditt lokale apotek eller via nettapotek. Skal brukes etter avtale med lege eller helsesøster. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Hvor får jeg kjøpt Emla?

Emla er reseptfritt og kan kjøpes på ditt lokale apotek eller via nettapotek. Skal brukes etter avtale med lege eller helsesøster. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Hvor mye koster Emla?

Prisene på Emla kan variere fra apotek til apotek da det er fri prisetting på reseptfrie legemidler. I mange tilfeller er det billigst å kjøpe fra nettapotek.

Hvor skal jeg påføre Emla før et nålestikk?

Emla bør settes på/smøres på det området der nålen skal stikkes inn i huden. Snakk med lege eller helsesøster om du er usikker på hvor det er.

Her finner du noen filmer med mer informasjon om hvordan man bruker Emla. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Når skal jeg påføre Emla?

Du bør påføre Emla cirka 1 time før prosedyren. For barn med atopisk dermatitt skal Emla påføres 30 minutter før barnet trenger bedøvelse. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Hvor lenge kan jeg la Emla krem være på huden?

Påfør kremen minst 1 time før barnet trenger bedøvelse. Dersom barnet ditt er yngre enn 12 måneder skal imidlertid Emla bare sitte på i 1 time. Hos barn under 3 måneder er det særlig viktig at Emla fjernes etter 60 minutter. Barn i alderen 1-11 år kan ha kremen på i 1-5 timer. For barn med atopisk dermatitt skal kremen sitte på i maks 30 minutter.

Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Hvor lenge kan jeg la Emla plaster være på huden?

Påfør plasteret minst 1 time før barnet trenger bedøvelse. Dersom barnet ditt er yngre enn 12 måneder skal imidlertid Emla bare sitte på i 1 time. Hos barn under 3 måneder er det særlig viktig at Emla fjernes etter 60 minutter. Barn i alderen 1-11 år kan ha plasteret på i 1-5 timer. For barn med atopisk dermatitt skal plasteret sitte på i maks 30 minutter.

Hvor lang tid tar det før Emla virker?

Det tar ca. 1 time før man får effekt av Emla. Pass derfor på å påføre Emla ca. 1 time før nålestikket, med unntak av ved atopisk dermatitt da det er tilstrekkelig med kortere virketid (30 minutter).

Hva skal jeg dekke Emla krem med?

Etter påføring av kremen, dekk så hudområdet med et lufttett plaster – det ligger 3 slike plastre i den reseptfrie pakningen. Evt. kan du bruke plaster du har fått med deg fra lege, apotek eller helsesøster, eller du kan  bruke et stykke plastfolie. Plasteret tas av rett før prosedyren starter.

Her er et videoklipp som viser hvordan du skal bruke Emla krem. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Hvorfor må jeg dekke til Emla krem med et dekkplaster?

For å oppnå den bedøvende effekten må Emla legges i et tykt lag på huden hvor prosedyren skal foregå (f.eks. hvor nålen skal stikkes inn). Dekkplasteret sørger for at kremen blir liggende på riktig sted. Spør på apoteket etter pakningen som inneholder 1 tube med Emla krem og 3 dekkplastre.

Her er et videoklipp som viser hvordan du skal bruke Emla krem. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller helsesøster har fortalt deg.

Behøver jeg å fortelle legen min eller helsesøster at jeg har brukt Emla før en prosedyre (f.eks. nålestikk)?

Ja, du bør informere den som skal sette nålen at du har brukt Emla. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.

Hvor lenge kan jeg benytte en åpnet kremtube med Emla?

Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og tuben etter “EXP:” Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Dette gjelder også etter at tuben er åpnet. Hold tuben tett lukket etter åpning. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller spør lege, apotek eller helsesøster om du er usikker.

Hvordan oppbevarer jeg Emla krem og plaster?

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Emla plaster skal oppbevares i temperaturer under 30° C, men skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryser. Emla krem skal ikke fryses. Hold kremtuben tett lukket etter åpning. Bruk alltid Emla nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller slik lege, apotek eller helsesøster har fortalt deg.

Mitt lokale apotek har ikke Emla – hva skal jeg gjøre?

Dersom ditt lokale apotek ikke har den Emla-pakningen du ønsker, kan du be dem bestille den til deg. Vanligvis vil du få den i løpet av noen få dager.

Kan jeg bestille Emla online?

Emla kan kjøpes på de fleste apotek, inkludert nettapotek.

Aspen Pharma er ikke ansvarlig for prissetting av Emla og prisene kan variere noe.

Denne teksten er basert på pakningsvedlegg; krem og plaster