Emla Cream contact

Kontakt oss

Kontakt oss

Denne nettsiden er utviklet av Aspen Pharma Ireland Norway Branch, for å gi informasjon relatert til bruk og indikasjonsområder for Emla krem og medisinert plaster.

Aspen er et ledende farmasøytisk firma. Merkevarer eies av eller er lisensiert til Aspens tilknyttede selskaper.

Informasjon på denne nettsiden er rettet mot publikum i Norge. Du bør alltid snakke med legen din eller annet kvalifisert helsepersonell for personlig medisinsk rådgivning.

For å få mer informasjon om produkter fra Aspen Pharma Trading Ltd som er registrert i Norge, vennligst kontakt oss via e-post: aspenmedinfo@professionalinformation.co.uk eller ring oss på telefon: 21984376 eller gratisnummer: 80010093.

Rapporter bivirkninger

Dersom du opplever uønskede effekter eller problemer ved bruk av Emla krem og medisinert plaster bør du konsultere med din lege eller annet helsepersonell.

Bivirkninger bør rapporteres, skjemaer for egenrapporterte bivirkninger finnes på Legemiddelverkets hjemmesider: https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter

For rapportering av bivirkninger og produktklager direkte til Aspen om produkter fra Aspen Pharma Trading Ltd som er registrert i Norge, vennligst kontakt oss via e-post: pharmacovigilance.finland@pharmalex.com (bivirkninger) / complaints@aspengl.com (produktklager).

For andre henvendelser, vennligst kontakt oss via e-post på: aspennordic@aspenpharma.eu

Ofte stilte spørsmål

Få svar på de vanligste spørsmål om Emla krem og plaster.

Les mer chevron icon down

how to apply

Hvordan skal Emla brukes?

Alt du behøver å vite for å bruke Emla korrekt.

Les mer chevron icon down