Referanseliste

Taddio A, Appleton M, Bortolussi R, et al. Reducing the pain of childhood vaccination: an evidence-based clinical practice guideline. CMAJ 2010; 843-855

McLenon J and Rogers M. The fear of needles: A systematic review and meta‐analysis. J Adv Nurs. 2019; 75:30-42

Jacobson RM, Swan A, Adegbenro A, et al. Making vaccines more acceptable — methods to prevent and minimize pain and other common adverse events associated with vaccines. Vaccine 2001; 19: 2418–2427

Preparatomtale: Godkjent preparatomtale Emla krem [Internett] Direktoratet for medisinske produkter; 2024 (hentet 18-02-2024). Tilgjengelig fra https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-07215.pdf

Preparatomtale: Godkjent preparatomtale Emla medisinsk plaster [Internett] Direktoratet for medisinske produkter; 2024 (hentet 18-02-2024). Tilgjengelig fra https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-08112.pdf

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Emla krem [Internett] Felleskatalogen; 2024 (hentet 18-02-2024). Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-emla-aspen-558560

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren Emla medisinsk plaster [Internett] Felleskatalogen; 2024 (hentet 18-02-2024). Tilgjengelig fra: https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-emla-aspen-558565